Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Víkend pro matky a dcery,
Od pátek 14 červen 2019
Do neděle 16 červen 2019
Shlédnutí : 270

centrum pro rodinu matka dcery

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.