Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Senohraní
sobota 11 květen 2019, 10:00 - 16:00
Shlédnutí : 523

centrum pro rodinu senohrani

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.