Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Jak je možné pokojně zemřít
středa 03 duben 2019, 08:30 - 15:30
Shlédnutí : 255

4. Den hospicové a paliativní péče Mezi stromy

hospic mezi stromy 2019 1

hospic mezi stromy 2019 2

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.