Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Noc s Andersenem
pátek 29 březen 2019, 18:00
Do sobota 30 březen 2019
Shlédnutí : 276

Místní knihovna Nová Říše a Novoříšský KUlturní Spolek zvou děti na krásnou akci.

noc andrersen nova rise

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.