Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Valná hromada KOUS Vysočina 2019
úterý 29 leden 2019, 15:00 - 17:00
Shlédnutí : 384

místo konání: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Tolstého 15, Jihlava

Program valné hromady:

1.    Schválení programu VH

2.    Zpráva o činnosti KOUS Vysočina

3.    Zpráva o činnosti dozorčí rady

4.    Zpráva o činnosti skupiny dobrovolnických center

5.    Zpráva o hospodaření spolku

6.    Plány KOUSu na rok 2019 – výsledky strategického plánování + Akční plán 2019

7.    Volby a hlasování

7.1. Hlasování o jednacím a volebním řádu

7.2. Návrh na sloučení sekcí volného času dětí a mládeže a tělovýchovy a sportu

7.3. Volby do výkonné rady

7.4. Volba dozorčí rady

7.5. Volba zástupců do jednotlivých grémií a organizačních složek

7.6. Změna stanov

8.    Diskuze, různé

 

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.