Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Dětské práce a hrátky o půlstoletí zpátky
Od pondělí 04 březen 2019 -  07:30
Do pátek 08 březen 2019 - 15:30
Shlédnutí : 622

tabor kr chaloupky

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.