Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Kalendář událostí

Ples rodin
sobota 09 únor 2019, 20:00
Shlédnutí : 440

centrum pro rodinu ples

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.