Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

KOUSOVINY úvodní obrázek

Na tomto místě naleznete archiv občasníku KOUSOVINY a případně i další newslettery či periodika z dílny KOUS Vysočina.

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.