Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Dobrovolníci na Pelhřimovsku, které koordinuje Fokus Vysočina Dobrovolnické centrum v Pelhřimově, od začátku roku 2018 odpracovali už přes 4000 hodin. Když započítáme i Počátky, Pacov a hodiny dobrovolníků z Dobrovolnického centra v Humpolci, dojdeme k číslu 4500 hodin. A každý den přibývají další hodiny, protože zájemců o pomoc ostatním v našem okrese přibývá.

Bez nároku na odměnu dobrovolníci pomáhají zejména v domovech pro seniory, v nemocnicích na oddělení pro dlouhodobě nemocné, věnují svůj volný čas lidem s duševním onemocněním, se zdravotním postižením, také rodinám v nouzi a sociálně znevýhodněným. Zájemci z řad dobrovolníků také fungují ve volnočasových a ekologických organizacích, kde pracují s dětmi a mládeží.

Dobrovolnické centrum Pelhřimov

Pelhřimovští dobrovolníci oslavují, v tomto roce odpracovali už přes 4000 hodin, Zdroj: Fokus Vysočina, z.ú.

Od začátku roku se aktivně do dobrovolnictví v našem okrese zapojilo už 138 lidí. Většina z nich zdarma pracuje v organizacích pravidelně, někteří zase dávají přednost výpomoci na jednorázových akcích jako jsou např. Čistá Vysočina, Festival duševního zdraví, různé kreativní workshopy nebo třeba kurzy a besedy.

Pokud byste odvedenou práci dobrovolníků v pelhřimovském okrese chtěli přepočítat na peníze, lze použít např. medián hrubého hodinového výdělku v platové sféře (www.ispv.cz) a dostanete se k částce přes 750.000 Kč.

Nejbližší veřejné akce, do kterých se dobrovolníci mohou aktivně zapojit:  22.8. beseda o Lince Bezpečí, 3.9. Festival duševního zdraví, 8.9. Potravinová sbírka, 15.9. Ukliďme naše město Pelhřimov, 22.9. Ukliďme naše město Humpolec.

Finance získané v Tříkrálové sbírce pomáhají ve Žďáru nad Sázavou

Finanční prostředky získané v rámci Tříkrálové sbírky pomáhají v mnoha projektech žďárské Charity.

Číst dál...

Vánoční snídaně, křest metodiky a setkání s "laskavci"

Úterní dopoledne 27. listopadu 2018 se neslo v předvánoční atmosféře vzájemného setkávání a sdílení.

Číst dál...

Pozvánka na konferenci Dobrovolníci rozvíjí Vysočinu

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, ve spolupráci s KOUS Vysočina, z. s., si Vás dovoluje, dne 25. 10 2018 v 9:00 hod, pozvat na konferenci „Dobrovolníci rozvíjí Vysočinu“, konanou pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka.

Číst dál...

Pelhřimovští dobrovolníci oslavují, v tomto roce odpracovali už přes 4000 hodin

Dobrovolníci na Pelhřimovsku, které koordinuje Fokus Vysočina Dobrovolnické centrum v Pelhřimově, od začátku roku 2018 odpracovali už přes 4000 hodin. Když započítáme i Počátky, Pacov a hodiny dobrovolníků z Dobrovolnického centra v Humpolci, dojdeme k číslu 4500 hodin. A každý den přibývají další hodiny, protože zájemců o pomoc ostatním v našem okrese přibývá.

Číst dál...

Staňte se dobrovolníkem ve Světlé nad Sázavou

FOKUS Vysočina se o dobrovolnictví v našem kraji stará již šestnáctým rokem. Má tři dobrovolnická centra na Pelhřimovsku, Havlíčkobrodsku a Hlinecku, která dohromady každoročně koordinují více než 200 dobrovolníků.

Číst dál...

Pro zdravého člověka jsou to drobnosti, pro nemocného velká pomoc, bez které by se neobešel

Rozhovor s Terezou Chlupáčkovou, DiS., vedoucí Denního stacionáře Pohodář Luka nad Jihlavou, který v roce 2017 slaví teprve rok své existence.

Číst dál...

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.