Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Burza filantropie hlavní strana

Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy.

Jedná se fakticky o „Den D“ neziskových organizací a probíhá podobně, jak jej známe z pořadu České televize, kde se zajímavé projekty ucházely o podporu investorů. V případě Burzy filantropie prezentují svůj projekt neziskové organizace a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Ti mohou projekty podpořit finančními a materiálními dary nebo jinou vhodnou formou pomoci.

Burzy filantropie jsme se účastnili díky participaci na projketu KONEP Pardubice. Pro další fungování Burzy filantropie v Kraji Vysočina jsme ale nezískali finanční prostředky na organizaci a proto jsme, ač velmi neradi, museli od pořádání dalších samostatných ročníků od roku 2019 ustoupit.

 

Z historie Burzy filantropie v Kraji Vysočina

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.