Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina


Výkonná rada hlavní strana

Výkonná rada KOUS Vysočina je nedílnou součástí Koordinačního uskupení neziskovek Kraje Vysočina. Seznamte se s jednotlivými členy výkonné rady.

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.