Koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina

Malé granty hlavní strana

Malé granty jsou grantovým programem pro všechny neziskové organizace na Vysočině. Rádi pomůžeme zajímavým projektům v jejich realizaci.

Malé granty 2018 je malý dotační program pro NNO se sídlem v Kraji Vysočina, ve kterém může nezisková organizace jednoduchým způsobem zažádat o dotaci ve dvou výzvách – Akce pro veřejnost a Akce pro přírodu. Jedna organizace může podat po jedné žádosti do obou typů výzev. Maximální výše podpory je u jednotlivé výzvy nastavena na 5 000 Kč.

 

 

Aktuálně

Vyhlášení 2. kola Malých grantů 2018

Malé granty 2018 je malý grantový program pro NNO se sídlem v Kraji Vysočina, ve kterém může nezisková organizace jednoduchým způsobem zažádat o dotaci ve dvou výzvách – Akce pro veřejnost a Akce pro přírodu. Jedna organizace může podat po jedné žádosti do obou typů výzev.

Číst dál...

Vyhlášení výsledků 1. kola Malých grantů 2018

V úterý 24. července 2018 se sešly výběrové komise Malých grantů 2018a rozhodly, které žádosti budou podpořeny v 1. kole obou vyhlášených výzev, tedy Akce pro přírodu a Akce pro veřejnost. Následně se sešla výkonná rada KOUS Vysočina a jejich rozhodnutí schválila.

Číst dál...

Web je vytvořen v rámci projektu KOUSek po KOUSku k profesionalizaci,
registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002740 díky podpoře Evropské unie
a státního rozpočtu, Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.